(?)

Historie van onze dansgroep

Wij zijn een portugese volksdansgroep genaamd 'As Lavradeiras de Amsterdam', wat letterlijk vertaald betekend 'de boerinnetjes uit Amsterdam'.

Onze groe
p bestaat sinds 1977, is opgericht door een groep ouders (1e generatie Portugezen in Amsterdam) en staat ingeschreven in de kamer van koophandel te Amsterdam sinds 25 maart 1996 onder nummer V539136. Onze groep was toen (tijdens de oprichting) nog verbonden met de Portugese school in Amsterdam. Naarmate de intensiteit van de optredens toenam hebben wij besloten om een aparte groep / vereniging te vormen.

De groep bestaat uit 35 mensen, waarvan 10 zich met de muzikale begeleiding bezighouden (het koor). De leeftijden variëren van 4 jaar tot 55 jaar en de meerderheid bestaat uit jongeren tot de leeftijd van 25 jaar die zich met dans bezighouden.

Het doel van de groep was en is om de Portugese cultuur (dans en muziek) te behouden en te continuëren en deze door te geven aan onze kinderen. Onze klederdracht, dans en muziek vertegenwoordigt de noordelijke provincie van Portugal genaamd de Minho en met name de plaats Viana do Castelo (zie verder in het menu: achtergrond).

Deze traditie stamt uit de 17e eeuw, en de kleding die de groep draagt werd in die tijd door de boeren en boerinnen op het platteland gedragen op hun vrijde zondag, waarmee ze zich de hele dag met dans en muziek bezighielden. De zwarte klederdracht van de vrouwen werd gedragen door de bruid. Hoofdzakelijk waren dat rijke boeren.